بایگانی نویسنده: سعید بنکدارتهرانی

کانال تلگرام

@tavajohir

ارسال شده در خود‌شناسی | ۲ پاسخ

پرسش / پاسخ

پاسخ پرسش های خوانندگان محترم به ایمیل ایشان ارسال میگردد.

ارسال شده در خود‌شناسی | ۲۰ پاسخ

گزارش ترس

عمر انسان مردم ترس همواره صرف اجرای نمایش هائی می شود که او را درمقابل دیگران توانا و شجاع جلوه دهد، بدون توجه به این نکته که ورود و درگیرشدن در این بازی اجتماعی، ترس و اضطراب بیشتر به همراه … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | ۱۶ پاسخ

گرایش های کور

حس ناامنی و اضطراب فکری از یک سو و زایش روزافزون سیستم های شبهه معنوی ازسوی دیگر، موجب شده تا موجی از عرفان بازاری به واسطۀ گرایش های کور افراد پریشان حال به راه افتد. ترس های فکری موجب شده … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | ۱۰ پاسخ

هنر

توضیح : منظور از( من هنرمند) دراین نوشتار، اشاره به فردی است که خود را فراتراز هنر می بیند و استعداد و مهارت خویش را به عنوان ویژگی ای ممتاز در نظر گرفته و ازآن در جهت رشد منیت و … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | ۷ پاسخ

سیّال حقیقت

آیا شما هم حقیقت را پدیده ای قابل جستجو و دست یافتنی فرض کرده اید؟ اگرچنین است ایرادی برشخص شما وارد نیست، زیرا براساس نوعی عادت به ارث رسید از پیشینیان چنین تصور غیر واقعی ای در شما شکل گرفته … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | ۸ پاسخ

به بهانۀ جواب

خوانندۀ محترم و عزیزی فرموده اند؛ هنگامی که نویسنده قادر به ارائۀ راه حل، برای رفع مشکلات فکری نیست، چرا به نوشتن مطالب خودشناسی ادامه می دهد؟ این اظهار نظرمانند این است که ازایشان سؤال شود: شما که قادر به … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | ۸ پاسخ

درد بشر

بزرگترین معضل انسان درقبال خود، عدم توجه و بی اطلاعی ازعلل شکل گیری رنج های روانی خویش است. این ناآگاهی موجب شده تا انسان همواره درگیرتاریک اندیشی و خودفریبی بوده و به جای توجه به دلائل ایجاد ترس و رنج … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | ۱۳ پاسخ

تأئید و توجه

پاسخ پرسش ها و نظرات خوانندگان به آدرس ایمل شان ارسال می گردد. —————————————————————————— هنگامی که در پی ایجاد تصویری مطلوب ازخود و یا کشف شاخصه های شخصیتی ایده آل در بیرون ازخود هستیم، بی تردید تصاویر ناخوشایند فکری ذهن … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | ۱۲ پاسخ

بازندگان

آیا به نظرشما، برنامۀ زندگی انسان دراین کرۀ خاکی، براساس اندیشیدن به حسرت ها و برآورده شدن آرزوهای او نوشته شده، که برای تحقق آنها این چنین روان خویش را نابود و زندگی را بردیگران تلخ ساخته است؟! اگراین موضوع … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | ۶ پاسخ