بایگانی ماهیانه: فوریه 2010

خودارضائی

اکثرأ که چه عرض کنم،همه مردم دردوران انتقال ازکودکی به نوجوانی به نحوی کم وبیش درگیرمسئله خود ارضائی بوده اند،علت پرداختن به این عمل وجود اضطراب است،اضطرابی که ریشه درتغییرات هورمونی وجسمانی،توقعات خانواده وجامعه وخلاصه تغییراساسی که دروجود نوجوانان و … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | ۵ پاسخ

حضور

انسان اسیر شخصیت و ازخود بیگانه مانند ظرفی شناور و سرگردان در دریای زندگی است، ظرف نماد حصار فکر و اندیشه و تصور من از خود، دریا حقیقت و جوهر زندگی و مظروف ماهیت ناشناخته روان انسان است. فکر با … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | ۳ پاسخ

خرد جمعی

خرد جمعی!  بعضی از واژه ها از آنچنان ابهت و اعتباری برخور دارند که نمی توان در نادرستی شان شک کرد. یکی از آنها واژه مرکب و پر طمطراق(خرد جمعی) است که درمقابل ناآگاهی فردی مطرح می شود. با شنیدن … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | یک پاسخ

تناقض در ذهن

محال است ما شاهد تناقض در طبیعت باشیم، تناقض پدیده ای تجزیه کننده است که تنها در ذهن انسان شکل می گیرد، این درحالی است جدای ذهن انسان، حرکت جهان و قوانین آن بر انسجام و وحدت استوار است، هر … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | یک پاسخ

برند و مارک

اجرای هر نمایشی نیازمند وسایلی خاص خودش است، یکی ازمهمترین و ساده ترین روش های نمایش شخصیت، استفاده از همین علائم و لگوهائی است که بر روی کالاهای گوناگون قرارداده می شود تا ما با پرداخت هزینه بیشتر از ارزش … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | پاسخ دهید:

عشق

 عشق انرژی است که وابسته به چیری محدود نبوده و ریشه در ناشناخته دارد، پس نمی توان آنرا اندیشید و یا به تصور درآورد. عشق یا هست یا نیست، بنابر این چیزی ایجاد کردنی و یا قابل پرورش در ذهن نیست. … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | پاسخ دهید:

فرضیه به جای درک

درامور ناشناخته ای مانند روان انسان،جائی برای فرضیه پردازی نیست،در مسائل غیرمادی فرضیه زمانی شکل می گیرد که انسان قادر به مشاهده و درک نباشد و ناچارأ برای رفع کنجکاوی و توجیه خود دست به تصویرسازی یا برداشت از آن … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | پاسخ دهید:

تجربه های من

تصوری که از عرفان و عارف، درجوانی داشتم،با گذشت زمان دستخوش تغییری اساسی شد.عارف را موجودی ماورائی و تافته ای جدا بافته فرض می کردم که  بادسترسی به قوای فوق بشری قادراست دست به کارهائی درحد معجزه بزند!عارف رونمادی مقدس … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | ۲ پاسخ

آن‌چه می‌جوییم چیست؟

همه مردم درسراسر جهان درجستجوی چیزی هستند که بتوانند با آن احساس رضایت خاطری پایداری درخود فراهم آورند. قطعأ یافتن و بدست آوردن چنین اکسیری برای همه از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و یافتن اش مساوی است با احساس … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | ۵ پاسخ

لزوم درک خود

شاید این سؤال به ذهن هر فرد آگاهی خطورکند که راه برون رفت انسان از این بحران روانی چیست؟ بشر باید چه روش و تمهیداتی در زمینه اجتماعی، فرهنگی و یا اقتصادی بکارگیرد،تا شاید راهی بجویند برای خاتمه بخشیدن به چنین … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | یک پاسخ