بایگانی ماهیانه: مارس 2010

سرنوشت شوم

ما آموخته ایم  زندگی را آنگونه  که در ذهن مان ترسیم کرده اند درک کنیم، در قالب هائی  مشخص ، محدود و فاقد هرنوع  خلاقیت و نوآوری . براین اساس آنچه  به ما  القاء شده یا می شود را، پدیده … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | ۳ پاسخ

جنجال های عرفانی

در اینجا به هیچ  وجه  قصد تخطئه یا تخریب  فرد یا سیستمی درکار نیست. طرح این موضوع  ازاین نظر قابل اهمیت است که متوجه  روند شکل گیری و پیدایش جنجال های عرفانی در روزگار خود باشیم و ندانسته آلوده به … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | پاسخ دهید:

فکر

وقتی در بارۀ فکر و اندیشه  صحبت می شود، شاید برای شما خواننده  گرامی این شائبه  پیش آید، که منظور از این فکر چه نوع  فکری است؟ برای روشن شدن مسئله ، به  توضیح  بیشتر در مورد این موضوع  می … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | ۲ پاسخ

تضاد – قسمت دوم

انسان پر تضاد جامعه ای پر تضاد می سازد. جامعه یک واقعیت است. جامعه  یعنی رابطه انسان با انسان. اگر چنین رابطه ای، بین اجزا جامعه  دچار تضاد و تعارض شود با خود رنج و اضطراب و درگیری به  بار … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | ۳ پاسخ

تضاد

ما از بدو ورود به زندگی تا لحظه مرک اسیر تضاد و تعارض ایم، ما به تضاد عادت و آن را در خود تحمل می کنیم. تصور ما این است که اگر تضاد وجود نداشته باشد، پیشرفت متوقف می شود. … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | یک پاسخ

تردید

چرا درزمان انجام بعضی امور و  تصمیمات  دچار تردید می شویم و چرا فاقد توان  ترک این تردید در خود ایم؟ به نظر شما این ناشی از مسئله تربیت و شرطی شدگی در ما نیست. اینکه  به ما القاء می … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | یک پاسخ

آرتیست های عرفانی

لطفأ  این بار شما درباره آرتیست های عرفانی این دوران که  مانند  طوفان می آیند و در می نوردند  و بعد هم  ناپدید می شوند  بگوئید .  آرتیست هائی  مانند  دون خوان،  کاستاندا، پائلوکوئیلو،  و اخیرأ  یک آلمانی بنام  اکهارت تول … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | یک پاسخ

همکاری

شاید برای عده ای از شما  دوستان خواننده، این سؤال مطرح باشد که  در این وبلاگ  مشغول به چه  کاری هستیم؟ هدف ازطرح این مطالب چیست؟ آیا می خواهیم باعث ایجاد سیستم و روشی جدید شویم، یا قرار است پدیده … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | پاسخ دهید:

مفهوم زندگی – بخش سوم

انسان  به جای همراهی با زندگی، مشغول به  فرار از خود و بسر بردن  با  توهم  شخصیت شده ، شاید او اکنون متوجه  این روند اشتباه  ذهنی در خود شده. راز خوشبختی  در درک زیستن با خود است، نه اندیشیدن  در … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | پاسخ دهید:

مفهوم زندگی – بخش دوم

اهداف  انسان  بی مایه، مانند نگرش اش  سطحی و پوچ  هستند، به  همین دلیل آنچه را جستجو می کند، پوشالی و بی محتوا است. قصد همه این است که به زندگی خود محتوا و قوام بخشند، ما برای ایجاد این … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | پاسخ دهید: