بایگانی ماهیانه: آوریل 2010

رابطه – بخش آخر

همه ما برای فرار از آشفتگی های ذهنی و ایجاد شکلی از امنیت روانی به دنبال جان پناهی فکری هستیم . وظیفه ایجاد این امنیت را تصورات گوناگون فکری به عهده دارند. با وجود ترس دائمی انسان و لزوم پناه … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | ۴ پاسخ

رابطه – بخش اول

برای ایجاد و درک رابطه، می بایست صداقت روبرو شدن با (خود) و (آنچه اکنون هستیم) را داشت. مشکل فعلی ما، عدم درک مفهوم رابطه است، درکی که اندیشه های کهنه و خواسته های متنوع ما، فرصت شکل گیری آن … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | یک پاسخ

آن هنگام

(اعتیاد ذهنی) به گردآوری هر چیزی، ذهن را فرسوده و تنبل می سازد. چنین عادتی انسان را وابسته به وجود محرکی بیرونی، برای ایجاد رضایت، لذت و امنیت خاطر در خود می گرداند. وجود چنین وابستگی ای ما را از … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | ۲ پاسخ

خود و عارضۀ من

هنگامی که انسان، تصور(من) ازخود پیدا نمود، ناچارأ برای دوام این تصور، دست به هرنوع تلاش درونی و بیرونی برای حفظ و تأمین منافع آن خواهد زد. این تصور(من) ازخود چیست؟ چرا این عارضۀ زادۀ فکر، دائمأ مشغول به گسترش … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | یک پاسخ

درباره انتقاد – بخش آخر

درک تنها زمانی هست، که روند شکل گیری مخالفت و مکانیزم ایجاد انتقاد در ما درک شده باشد، حالتی که ذهن آرام گرفته و در حالت توجه قرارمی گیرد . اگر شما خواننده گرامی و آگاه ، مطالب را از … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | ۳ پاسخ

درباره انتقاد

هنگامی که تمایل درک، به شکلی عمیق در ما وجود نداشته باشد، آنگاه میل به انتقاد شکل می گیرد. اگر نیت درک باشد، به جای تعبیر یا انتقاد ، تنها به مشاهده و توجه به آنچه بیان می شود می … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | پاسخ دهید:

جدا سازی – قسمت آخر

اکنون مسئله این است که چنین نحوه نگاه به (خود) را چگونه می توان در ذهن تغییر داد. حضور عاملی زائد و توهم گونه، ما بین (خود واقعی) و حقیقت در حال جریان. عاملی که با محو آن، انرژی حیات … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | ۳ پاسخ

جدا سازی – قسمت دوم

هنگامی که شما خودتان را بلوکه می کنید، درحقیقت روند ادراک را در ذهن تان متوقف کرده اید. فکر یا (خود) پدیده ای انزواجو است، عاملی است بیگانه در ذهن که موجودیت اش در جداسازی ما از زندگی و حقیقت … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | پاسخ دهید:

جدا سازی – قسمت اول

آیا به نظر شما این عجیب نیست که ما به اسم خودشناسی و شناخت، خود را از زندگی و مردم جدا می کنیم؟ چرا تصور می کنیم، این دیگران هستند که ما را درک نمی کنند و وجودشان برای ما … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | ۹ پاسخ

اندیشه یا عمل- قسمت دوم

این من و شما هستیم که می بایست به اتفاق و همگام با هم، همین اکنون و از کوتاه ترین راه یعنی نگاه مستقیم و توجه به خود آغاز کنیم، و البته این کاری است دشوار و نیازمند به وجود … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | یک پاسخ