بایگانی ماهیانه: مارس 2010

اندیشه یا عمل

آنچه موجب آشفتگی ذهن ماست چیست؟ چرا بشر پس از گذشت قرن ها همچنان سر در گم و مشغول به شناخت این عامل درونی است؟ آیا به نظرشما این شیطان ذهنی از فضائی خارج از سیارۀ زمین بر ما نازل … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | پاسخ دهید:

بی خبری

فردی پرسید؛ از کجا آغاز کنم؟ گفتم: از ابتدا. گفت: ابتدا کجاست؟ گفتم: خودت.  گفت: این خود را در کجای خود بیابم؟  گفتم: یافتنی نیست، هست! گفت: چرا حس اش نمی کنم؟ گفتم: چون به آن توجه نداری. گفت: چرا … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | ۲ پاسخ