بایگانی ماهیانه: اکتبر 2010

سکوت – بخش اول

سکوت چیست؟ وقفه ما بین دو نت دراصوات هارمونیک، یا محیطی خالی از صدا! آنچه از مفهوم سکوت دراینجا مد نظر است، قطع و خاموشی نجواهای آزار دهنده و غیرقابل کنترل فکری است. افرادی که درجستجوی آرامش درونی اند، درحسرت … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | پاسخ دهید:

روانشناسی – روانکاوی ۳

درچنین نگرشی که برپایه ایجاد هم آهنگی بین افکار و اعمال فرد با اجتماع استوار گردیده، انقیاد و اطاعت فرد نسبت به جامعه مستتر است، یک انسان کامل از دید روانشناسی یعنی (انسانی وظیفه شناس)، موجودیتی قالب گیری شده با … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | ۲ پاسخ

روانشناسی – روانکاوی ۲

- با توجه به رواج فرهنگ مصرف و تجمل گرائی دردهه های اخیر و سرعت گرفتن حرص و ولع مردم درجوامع برای داشتن ، شدن، رسیدن و بهتر دیده شدن و همچنین مترداف شدن ثروت و قدرت با مفهوم خوشبختی … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | پاسخ دهید:

روانشناسی – روانکاوی ۱

با افزایش آشفتگی های روزافزون مردم، همزمان شاهد ظهور موسساتی به عنوان (مراکزمشاوره روانی) هستیم. این موسسات با بکارگیری شیوه های مکاتب روانشناسی در غرب و تئوری های آزمون پس داده روانکاوی، با ادعای معالجه و پایان بخشیدن به گرفتاری … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | ۳ پاسخ