بایگانی ماهیانه: دسامبر 2010

وابستگی/بخش آخر

وقتی تلاش می کنید تا راهی برای خلاصی از وابستگی بیابید، ندانسته خود را اسیر و درگیر با اشکال دیگری از وابستگی می کنید. خود را از چاله به چاه می اندازید . مثلا نسبت به مادیات دلزده و تظاهر … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | پاسخ دهید:

وابستگی/ بخش اول

یکی ازعلل رنج و اندوه انسان ، وابستگی های فکری اوست. دلبستگی به اشیاء گوناگون، همسر، شغل، سرگرمی ، لذت ، عقاید یا ایده ای خاص . هنگامی که وابستگی در ما ایجاد شد ، بیشتر اوقات به آن فکر … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | ۲ پاسخ

خاطره / بخش دوم

اگر انسان قادر شود در چنین کیفیتی یعنی ( زیستن بدون تصور من) بسر برد، معمای نحوه ارتباط با مردم و چگونه زیستن در ذهن اش حل می شود. ارتباط کامل و سالم زمانی وجود دارد که ذهن خاطره آزارها، … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | یک پاسخ

خاطره / بخش اول

به نظرشما چگونه می توان به موضوعات قبل از تبدیل شدن به خاطره ای رنج آور یا شیرین، در ذهن پایان داد. چگونه می شود به وقایع بدون هرنوع تفسیر و تصویرسازی طوری نگاه کرد که بر روابط جاری یا … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | ۴ پاسخ

تاوان مقایسه/بخش آخر

فرار از خود و نماندن با (آنچه هستیم)، ذهن را مسخ و موجودیت فردی را از بین می برد و انسان را تبدیل می کند به موجودی مردد، فاقد انگیزه زندگی و مضطرب. انفصال از درون باعث می شود تا … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | پاسخ دهید:

تاوان مقایسه

وقتی با دقت به هدف و انگیزه مردم برای توجیه تلاش در زندگی نگاه می کنیم، جدای مسئله تامین معاش، متوجه محرکی قوی، زیر پوستی و موزیانه، تحت عنوان رقابت و موفقیت می شویم! رقابت درمیان همۀ گونه های حیات … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | پاسخ دهید: