بایگانی ماهیانه: مارس 2011

آغاز و پایان – بخش آخر

توهم شخصیت یا (من)، همان ابهامی است که به وسیله برنامه ریزی های اجتماعی برای ورود ما به بازی شخصیت از نوجوانی در ما شکل داده شده تا این بازی رنج آور از رونق نیفتاده و به نسل های بعدی … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | یک پاسخ

آغاز و پایان ۴

در خودشناسی شیوۀ درک، خود تفسیری یا مرور رفتارهایمان نیست. هرگونه اندیشیدن در بارۀ عملکرد های (خود) به معنی افتادن در دام فکری است که باعث تقویت تصور (من بودن) در ما می شود . انگیزۀ ما از خودشناسی دست … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | پاسخ دهید:

آغاز و پایان ۳

کسی قادر به ارائه شیوه و روش در خودشناسی نیست . هرکس باید خود با عامل آشفتگی درخودش رو در رو شود. پیروی کردن از متد یعنی غافل ماندن از خود و سرگرم ماندن به دستورالعمل های سیستم . پیروی … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | یک پاسخ

آغاز و پایان ۲

لازمه درک حقیقت ذهنی آرام و فاقد هر نوع دانش و پیش فرض است. تنها در این حالت حقیقت پا در حریم ذهن می گذارد. برای درک حقیقت رسیدن و مقصدی درکار نیست. آن، خود به سوی ما می آید. … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | پاسخ دهید:

آغاز و پایان ۱

آغاز و پایان یکی است! این سؤال برای بسیاری از علاقمندان به خودشناسی مطرح است که خودشناسی را می بایست ازکجا آغازکرد!؟ وقتی نگاه ما به مقوله درک و شناخت این چنین باشد، ناآگاهانه با ابزاری محدود (فکر) و پیش … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | پاسخ دهید: