بایگانی ماهیانه: آوریل 2011

استثمار نوین

-همزمان با سرعت گرفتن تحولات بشری در عرصه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی در دهه های اخیر، که وامدار رشد و گسترش تکنولوژی در زمینه های گوناگون از جمله ارتباطات هستیم، لازم است تا موقعیت خود و انسانها را نسبت به … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | یک پاسخ

فطرت

ذهن انسان حامل نرم افزاری است که وظیفۀ هدایت زندگی و کیفیت زیستن را در او به عهده دارد. این همان فطرت یا ذات بشر است. نرم افزاری که جدای بحث توارث و آموزش، برنامۀ از پیش نوشته شده و … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | ۲ پاسخ

روشنفکر

کلمۀ روشنفکر گویا به عنوان بالا ترین معیار درک و عقل در حوزۀ سیاست، علوم انسانی و فرهنگ و دیگر امور مطرح است. لطفا اجازه دهید با طرح پرسش هایی صریح با شخصیت روشنفکر به صورتی ساده برخورد کنیم. این … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | پاسخ دهید: