بایگانی ماهیانه: آگوست 2011

رنج زمان – پایان

همانگونه که توضیح داده شد زمان به خودی خود موجب رنج نمی شود، آنچه زمان را رنج آور می سازد فکر آلوده به توهم ماست. آنچه مولّد رنج زمان است نرم افزار تخریب گر و پنهانی است که به عنوان … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | ۳ پاسخ

رنج زمان – بخش اول

آیا در هنگام تنهائی یا بیکاری متوجه بی قراری و اضطراب های خود هستید؟ این بدبختی بزرگی است که انسان در تنهائی و یا زمانی که می بایست در خودش آرام بگیرد غالباً دچار بی قراری می شود. زمان در … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | ۳ پاسخ

شرح فراق – پایان

همۀ درد سرها و در به دری ها بشر ناشی از در رفتن سر نخ ذهن اش از دست خویش است. دردناکتراز دورافتادگی انسان روش یافتن خود است! ما برای بدست آوردن خود دست به جستجوئی بیرونی می زنیم، به … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | ۲ پاسخ

شرح فراق – بخش سوم

در اتاق ذهن ما از کودکی بذر تناقض و ترس افشانده شده ، ترسی عمدی ای که موجب شده تا ناخواسته ترک خویش کنیم و از همراهی با باطن خویش بی نصیب بمانیم. علت اینکه درک صحیحی نسبت به خود … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | پاسخ دهید: