بایگانی ماهیانه: نوامبر 2011

به بهانۀ روابط زن و مرد – بخش پایانی

-نتیجه گیری به همۀ این دلائلی که عنوان شد با قطعیت می توان گفت که یک انسان(من) باور، نمی تواند عمیقاً و صادقانه کسی را دوست داشته باشد، او دائما در حال جدال با خودش است. زن یا مردی که … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | ۳ پاسخ

به بهانۀ ارتباط زن و مرد – بخش سوم

-دلیل تشکیل(من) چیست؟ از طرف جامعه قبول توهم (من) شرط ورود و به رسمیت شناخته شدن افراد برای شرکت در بازی شخصیت است. جامعه به فرد القاء می کند که برای وجود داشتن و به حساب آمدن در اجتماع می … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | پاسخ دهید:

به بهانۀ ارتباط زن و مرد – بخش دوم

- مردم این طور آموخته اند که وجود خود را با تصورات، علائق و نیازهای شان درک کنند، نه با درک کیفیت بودن. آنها از این نکته غافل اند که می توان بدون تصور(من) بودن نیز وجود داشت. چنین روشی … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | پاسخ دهید:

به بهانۀ روابط زن و مرد – بخش اول

در اینکه مرد و زن به عنوان دو موجود غیرهم جنس اما هم نوع لازم و ملزوم یکدیگرند شکی نیست، اما اینکه با هم سر ناسازگاری و جدال دارند امری غیرطبیعی است، زنان و مردان بسیاری با چنین مسئله ای … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | یک پاسخ