بایگانی ماهیانه: دسامبر 2011

ایدۀ رهائی

گاهی با افرادی روبرو می شویم که تصوری متعصبانه و آهکی از خودشناسی و رهائی در ذهن شان شکل گرفته، بدین معنی که رهائی را هدفی آرمانی و خودشناسی را وسیلۀ رسیدن به این هدف در نظر گرفته اند! گوئی … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | ۷ پاسخ

درک مفهوم بودن – بخش دوم

-به کنترل درآوردن فکر از طریق اراده و اجبار مانند بادکنکی است که بخواهیم به زور درآب نگه داریم، تا زمانی که درکی از محتوای درون بادکنک که موجب بالا آمدن آن در آب می شود نداشته باشیم، نمی توانیم … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | یک پاسخ

درک مفهوم بودن – بخش اول

همانگونه که شما هم مطلع اید یکی ازنکات کلیدی در عرفان به سر بردن در زمان حال است. اما تا چه حد توانسته اید ازاین نکته مهم بهره ببرید؟ آیا با پی بردن به این نکته، قادر شده اید مانع … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | یک پاسخ