بایگانی ماهیانه: ژانویه 2012

آیا شناخت آغاز کردنی است؟

آیا شما هم جزو افرادی هستید که تصور می کنند حقیقت پدیده ای قابل جستجو و دست یافتنی است؟ اگر هستید ایرادی برشخص شما وارد نیست، چرا که براساس نوعی عادت به ارث رسیده چنین تصوری در شما شکل گرفته … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | ۴ پاسخ

شناسائی و تشخیص (من)

بی اغراق می توان گفت مشکل ترین کار برای انسان اسیر اندیشه، درک، تشخیص و رهائی از آنچیزی است که گریبان روان اش را گرفته و او اشتباهاً آن را روح، موجودیت روانی، و یا (من) خود تصور کرده است. … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | ۲ پاسخ

قانون جذب

ذوق زده نشوید! قرارنیست از چیزی که وجود ندارد صحبتی به میان آورده شود. فقط به دلیل پرهیزاز رواج اوهام، ناچار به ذکر سخن دراین باره هستیم. برطبق این گمانه که عنوان قانون را یدک کشیده و موجب تحریک ذائقۀ … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | ۷ پاسخ