بایگانی ماهیانه: فوریه 2012

دلبستگی به حصار(من)

هریک از ما با محصور کردن خود در پوسته ای توهمی به اسم شخصیت یا هویت سعی درتامین امنیت روانی خویش داریم. این روالی است که ازکودکی به آن خو گرفته و تا امروز پیش برده ایم. این پوستۀ ظاهرفریب، … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | یک پاسخ