بایگانی ماهیانه: مارس 2012

نمایش شخصیت- بخش دوم

(اساس رنج روانی بشر ناشی از شکل گیری باوری غلط نسبت به ماهیت وجود خود است). این پدیدۀ بیگانه (تصورمن پیدا کردن از خود) پس از تثبیت خود به عنوان شخصیت، سوار بر مرکب به غنیمت گرفتۀ فکر برگسترۀ ذهن … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | یک پاسخ

نمایش شخصیت

یقیناً شما هم با افرادی برخورد داشته اید که چیزی متفاوت با آنچه هستند ازخود به نمایش می گذارند. آنها وانمود به چیزی میکنند که نیستند، اما مایلند دیگران تصور کنند که هستند! در چنین وضعیتی، فرد در تظاهر به … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | ۲ پاسخ

جدال بین بودن و نبودن

وقتی از بچگی به زور تشویق و تنبیه و یا تکرار، ما رو وادار می کنن چیزی که هستیم رو از یاد ببریم و تبدیل به چیزی بشیم که دیگران دوست دارن، این طبیعیه که امروز عصبی، مردد و مردم … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | ۵ پاسخ