بایگانی ماهیانه: می 2012

آیا رهائی روش دارد؟ بخش دوم

به نظرشما چرا معتاد به توجه و تائید شده ایم؟ از دوران مدرسه و هنگامی که نام ما بر روی تختۀ کلاس با بر چسب خوب و بد نقش بست، این نکته به ما القا شد که نه تنها آنچه … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | ۷ پاسخ

آیا رهائی روش دارد؟

یقیناً دارد! اما نه آنگونه که پیشتر تصور نموده ایم. نحوۀ رها شدن از بند توهم(من)، قابل شرح و توصیف نیست، نمی توان آن را درقالب دستورالعمل به دیگران تجویز نمود. این واقعه ای است که در اثر آگاهی باطنی … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | ۳ پاسخ