بایگانی ماهیانه: دسامبر 2012

در بارۀ فکر- بخش اول

شاید اکنون زمان آن فرا رسیده باشد تا با نگاهی نو، آنچه به عنوان (فکر) وظیفۀ اندیشیدن در ذهن را به عهده گرفته را مورد بازنگری قرار دهیم . فکری که با در اختیار داشتن عنان ذهن بشر، امانت دار … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | یک پاسخ