بایگانی ماهیانه: ژانویه 2013

دربارۀ فکر-بخش دوم

توضیح: خوانندۀ گرامی، مطالبی که تحت عنوان خودشناسی در این سایت مطرح می گردد، تا هنگامی که عمیقاً درک نشوند، ممکن است به دلیل تفاوت با تصورات و برداشت های شما نسبت به خودتان باعث اضطراب و آشفتگی گردد. به … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | ۲ پاسخ