بایگانی ماهیانه: آوریل 2013

چند نکته

توضیح: جواب پرسش کاربران به صورت شخصی به آدرس ایمل شان ارسال می گردد. نکته اول: آیا برای درک و همراه بودن با حقیقت نو به نو و در حال زایش باید متکی به دانش و تجربیات گذشته بود؟ آیا … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | ۸ پاسخ