بایگانی ماهیانه: ژانویه 2015

گزارش ترس

عمر انسان مردم ترس همواره صرف اجرای نمایش هائی می شود که او را درمقابل دیگران توانا و شجاع جلوه دهد، بدون توجه به این نکته که ورود و درگیرشدن در این بازی اجتماعی، ترس و اضطراب بیشتر به همراه … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در خود‌شناسی | ۱۶ پاسخ